Všechny děti 1. 6 mají svátek a ani v mateřské škole jsme na ně nezapomněli. Po svačině se děti přemístily na zahradu, kde pro děti byly připravené úkoly. Všechny děti se dle jejich uvážení rozešli na vybraná místa plnit různé disciplíny, mezi které patřila jízda zručnosti na kole či v odrážedle, převážení vody v kolečku, hod na cíl, přenášení míčků na lopatce, prolezení tunelem a řada dalších zajímavých úkolů. Za splnění úkolů si mohly děti vybrat malou drobnost.

Za sponzorský dar děkujeme rodině Marušky Švarcové a ČEZU.

Kateřina Pilná