Celý týden si s dětmi v Mateřské škole, povídáme o exotických zvířatech. 🐧🐢🐅🐆🦓🦍🐘🦛🦏🐪🦒
Luštíme rébusy, skládáme, hledáme, stavíme zoologické zahrady, prohlížíme si encyklopedie, zpíváme nebo čteme pohádky.
Ve čtvrtek a pátek, jsme četli pohádky v trávě. ☘️🌳
První příběh, byl o neposlušných žirafách, které prozkoumávaly své okolí. Dnes jsme se seznámili s papuchalkem Petrem a Pavlem.
Celé čtení bylo obohaceno různými úkoly. Zpívali jsme nebo jsme malovali na kamínky.
Bc. Monika Zlá