Naše mateřská školavstoupila do projektu, který podporuje a rozvíjí moderní formy vyučování, aplikuje nové technologie ve výuce a zavádí tyto formy do výuky. Třetím rokem děti pracují s tablety a od nového školního roku 2022/2023 začneme aktivně využívat i interaktivní tabuli.
Předposlední den, tohoto školního roku, jsme jí vyzkoušeli a máme velikou radost, že nové technologie máme i v naší malé školce. 😀
V novém školním roce, se budeme těšit i na další digitální učební pomůcky. Pomocí robotů, budeme rozvíjet informativní myšlení. . 😂🤣😀🥳🥳🥳
Bc. Monika Zlá, DiS