1. 9. 2022
– společné zahájení školního roku a přivítání prvňáčků před školou (při nepřízni počasí v jednotlivých třídách). 
– konec vyučování v 8.45. 
– jídelna pro přihlášené strávníky v provozu
– školní družina pro přihlášené v provozu do 16.00

2. 9. 2022
– třídnické práce (kontrola žákovských dotazníků, zavedení žákovských knížek, seznámení s průběhem školního roku, rozdání učebnic…)
– konec vyučování: 1. stupeň 11.40, 2. stupeň ve 12.35. 

Další případné informace žákům sdělí třídní učitelé.