Tradičním společným nástupem před školou byl dnes zahájen nový školní rok 2022/2023. Po úvodním slovu ředitelky školy Mgr. Ivany Bejčkové došlo na přivítání prvňáčků. Kromě paní ředitelky a starostky obce Mgr. Ley Jandové je drobným dárkem mezi školáky uvedli také žáci 9. ročníku. Slavnostní zahájení zakončila svým projevem paní starostka. Poté se všichni žáci rozešli do svých kmenových tříd, kde obdrželi základní informace o organizaci úvodu školního roku. 

Mgr. Václav Kotrc