Celý týden, jsme se u SOVIČEK věnovali pravidlům. Vyzkoušeli jsme si práci na interaktivní tabuli, hodně cvičili, opakovali jsme geometrické tvary a jako každý pátek se věnovali logopedické prevenci. Zkoušeli jsme různá dechová cvičení, oromotoriku mluvidel aj. Dětem to šlo báječně.

Bc. Monika Bartušková, DiS