Svoboda a volnost. Tak jednoduše shrnuje svou návštěvu v Mongolsku cestovatel, dobrodruh a fotograf Tomáš Kubeš. O čem ještě se žáci II. stupně dozvěděli? Slovy autora: „Nekonečné pláně plné koní, krav, ovcí, poušť Gobi s kontrasty od písečných dun po údolí s dinosauřími vejci, typické jurty s pohostinnými obyvateli, velbloudí stáda, divoké hory, monumentální kláštery, velkolepý Ulánbátar, pastevci sobů i průzračná jezera. To vše je neuvěřitelná země, které se vnější svět dotkl, ale život tu stále běží jako v dávných dobách. Domov nomádů, kde čest, volnost a svoboda patří k sobě.“

Ukázky fotografií na stránkách tomaskubes.cz

Mgr. Václav Kotrc