Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krásný Dvůr přerušila podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky 43/2006 Sb., § 3 (organizačně – technické důvody) v době podzimních prázdnin ve dnech 26. 10. 2022 a 27. 10. 2022 provoz v Mateřské škole Krásný Dvůr. Zákonní zástupci byli s kritérii pro umístění dětí v MŠ během přerušení provozu seznámeni na webových stránkách školy a na informační tabuli OÚ Krásný Dvůr.