V dopoledních sobotních hodinách žáci z 1.stupně zahájili již tradiční slavnost v Krásném Dvoře Jablečný den. Zazpívali několik lidových i umělých písní, které doprovodili na rytmické nástroje. Pro některé z nich to byla premiéra před veřejným publikem,ale zvládli vše perfektně.Také patří velký dík rodičům,kteří své děti ve svém volnu na akci doprovodili.

Mgr. Věra Purnochová