Jako každý rok měla naše škola možnost provozovat vlastní stánek na Jablečném dni, který pořádá zámek v Krásném Dvoře. Do stánku přispěli svými pečenými dobrotami učitelé i rodiče žáků. Výtěžek z prodeje poputuje do třídních fondů jednotlivých tříd. Bude využit např. na nákup různých odměn do soutěží, nákup netradičních pomůcek, jako příspěvek na výlety nebo jiné školní akce. I přes nepřízeň počasí se akce podařila díky obětavé práci prodávajících učitelek, které svoji aktivitu na stánku ukončily až v podvečerních hodinách. Velký dík samozřejmě patří všem přispívajícím rodičům, kteří se letos zapojili v největším množství kulinářských produktů!!!

Mgr. Věra Purnochová