Děti v mateřské škole se v tomto týdnu seznamovaly s tradicí Mikuláše, čerta a anděla. V pátek mezi děti zavítala p.Zarubová, která s dětmi v projektu dále dětem přiblížila tuto tradici a společně si zahrály pohybovou hru na čertiky, zazpívaly si písně s doprovodem hudebních nástrojů o Mikuláši, čertovi a andělovi a každé dítě si zhotovilo loutku čerta, která se všem zdařila. Děkujeme paní Zárubove za pěkné dopoledne.

Ludmila Havlová