Žáci z 3. ročníku zpříjemnili každoroční předvánoční posezení pro seniory. Zazpívali několik písniček o zimě, které doprovodili na rytmické nástroje. Vánoční koledy rozveselily i přísedící, kteří se také k potěšení dětí přidali svým zpěvem.

Mgr.Věra Purnochová