Během měsíce ledna se žáci v různých předmětech zabývali lidským tělem.V českém jazyce například popsali v rámci slohu svoji osobu a objasnili lékařské výrazy pomocí Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost. V hudební výchově si zazpívali a předvedli Písničkovou rozcvičku nebo píseň Hlava,ramena,kolena,palce.Při čtení četli články z různých encyklopedií nebo hráli soutěž na čtení s porozuměním z kartiček o lidském těle.Během prvouky poznali části kostry, význam vnitřních orgánů a koordinaci smyslů na různých modelech, interaktivní tabuli i při různých pokusech.V matematice řešili slovní úlohy,v nichž se dozvěděli,kolik má člověk kostí,kolik může darovat krve nebo jaká je jejich tepová frekvence.Na závěr si vyrobili vlastní knížku o lidském těle.

Mgr. Věra Purnochová