Děti z druhého stupně se zapojily do sběru starých mobilů pro neziskový projekt Remobil jehož hlavním cílem je změna stavu, kdy se telefony hromadí v domácnostech a znamenají tak enviromentální problém. Remobil se snaží nabídnout co nejjednodušší způsob, jak se nepotřebných telefonů zbavit. Zároveň z každého sebraného mobilu přispívá 10 Kč na charitativní účely a díky recyklaci mobilů dochází k opětovnému využití surovin. To ve výsledku znamená významné úspory vody, snížení produkce toxických odpadů nebo snížení produkce ekvivalentu CO2. Naše děti vybraly 36 starých telefonů a pomohly malým dílkem k tomu, aby naše planeta byla hezčím místem pro život, díky všem. Nutno dodat, že zdaleka nejvíce mobilních telefonů dodala Nikola Vidiečanová ze 7. ročníku.

Ing. Miroslav Jobák