Tento týden se naše děti naladily na sváteční atmosféru Velikonoc. Povídali jsme si o významných dnech souvisejících s Velikonocemi a vyráběli jsme různé dekorace v rámci školních dílen (od věnců až po pomlázky). 

Výrobky si poté mohla prohlédnout a zakoupit i široká veřejnost v rámci našich každoročních trhů. Účast byla veliká a prodávané výrobky nám mizely pod rukama. :-)

Moc děkujeme všem, kteří podpořili práci našich žáků! 

Mgr. Petra Koucká