Naši osmáci se letos opět účastnili celostátní soutěže Přírodovědný klokan. V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Otázky jsou vybírány z přírodovědných předmětů jako je chemie, zeměpis, ale třeba i matematika, nebo fyzika. Nejúspěšnějším řešitelem se v rámci naší školy stal Tomáš Mimovič, v závěsu Radek Šimon a třetí úspěšná byla Natálka Balogová. Gratulujeme.

Ing. Miroslav Jobák