Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krásný Dvůr přerušila podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., § 3 (organizační důvody) v době vánočních prázdnin od 23.12.2023 – 02.01.2024 provoz v Mateřské škole Krásný Dvůr. Zákonní zástupci byli s kritérii pro umístění dětí v MŠ během přerušení provozu seznámeni na webových stránkách školy i na informační tabuli OÚ Krásný Dvůr.

Mgr. Ivana Bejčková