Ve dnech 19. – 22. 12. 2023 končí žáci II. stupně v 11.40. 

Dne 22. 12. 2023 končí žáci I. stupně v 11.40. 

Rodiče byli seznámeni s informací formou zprávy v elektronické žákovské knížce.