První pátek v novém roce se u nás v mateřské škole nesl v duchu tradice Tří králů. Děti vyráběly krále, poslouchaly příběhy a nechyběl ani malý průvod tří králů K+M+B.  Procházeli školou a zpívali píseň: „My tři králové jdeme k vám…“ a ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ PŘÁLI VŠEM V ROCE 2024.

Letos nám počasí přálo a uskutečnili jsme Tříkrálový pochod obcí. Samozřejmě nechyběla zastávka u našeho zřizovatele  Obec Krásný Dvůr a u našich dlouhodobých podporovatelů školky.

Na dveře koledníci vždy psali posvěcenou křídou K + M + B – nápis, který má ochraňovat stavení před vším zlým

Časově jsme stihli pouze pár stavení, ale i těm  ostatním přejeme:

K+M+B 2024 ,,Christus mansionem benedicat“ neboli Kriste, žehnej tomuto domu.

paní učitelka Monika Bartušková