Mateřská škola Vám přeje šťastný nový rok,  naplněn hlavně zdravím a úspěchem.
A jak jsme úspěšně začali my ve školce? 
Na to se můžete podívat. 😁
Odstartovali jsme tématem: ,,Jak se v zimě oblékáme.“ Sice za okny to na zimu nevypadá, my ale budeme připraveni. Závodilo se v oblékání,  hledali  jsme ztracená písmena, hráli divadlo, malovali, naučili jsme se písničku o oblečení a mnoho dalšího. 😊
paní učitelka Monika Bartušková