Žáci II. stupně se dnes zúčastnili Novoroční laťky v Podbořanech. Soutěž ve skoku vysokém pro region Podbořanska si letos odškrtla svůj 26. ročník. Naší školu v kategorii mladších žákyň reprezentovala trojice Aneta Kašová, Šarlota Janegová, Denisa Strunzová, mladší žáci David Kováč, Marek Vlasák, Matěj Keprt, starší žáci Roman Rostaš, Martin Zimerman, Pavel Bartuška a starší žákyně Jana Edrová. I když se nikomu nepodařilo získat umístění na medailové pozici, přesto všem nominovaným žákyním a žákům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci školy na hranici svých možností. 

Mgr. Václav Kotrc