Minulý týden byl v mateřské škole ve znamení ochrany přírody. Děti se učili třídit odpad. Víme, do které popelnice patří papír, plasty, sklo, kam odvezeme větší předměty. Vytvořili jsme smutnou a šťastnou planetu, naučili jsme se písničku o Zemi, utužovali tělo cvičením s míči a gumou a mnoho dalšího.😊🤗
paní učitelka Ivana