Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádala celoškolní projekt s názvem ,,Den Země.“ 
Hlavním mottem dne bylo: ,,Planeta Země je to, co máme všichni společné!“
A tak jsme se společně celá škola, proměnili v planetu Zemi. Prvním úkolem projektu, bylo se proměnit v planetu Zemi a přijít v tematickém oblečení. Některé třídy se toho zhostily více některé méně, ale celkový výsledek byl velice dobrý. 
Druhým úkolem projektu bylo naučit ty nejmenší  (školkáčky), proč je důležité chránit naši planetu Zemi nebo proč je důležité se o ní starat. U žáků ZŠ je důležité již získané poznatky z vyučování o ochraně přírody upevňovat a převádět do praxe. 
Proto byl pro žáky ZŠ a děti z MŠ dopoledne připraven zábavně vzdělávací program v místním zámeckém parku a přilehlém okolí.  Žáci ZŠ se vrhli do dobrodružství jako první a prošli si vzdělávací stezku s 9 zastaveními a úkoly. Pro mladší žáky ZŠ a děti z MŠ, bylo připraveno 17 zastavení a 9 speciálních úkolů. Hlavním cílem všech, bylo vyplnit záznamový arch, vyluštit tajenku a upevnit si poznatky z vyučování nebo předškolního vzdělávání. Během stezky parkem jsme se dozvěděli něco o životním prostředí, zopakovali jsme si, proč je důležité třídit odpad, proč je voda důležitá v přírodě , jak přírodu nebo sami sebe chránit.
Druhým mottem dne bylo: ,,Ukliďme svět, ukliďme Krásný Dvůr!“ Po absolvování stezky parkem se děti rozprchly po školním pozemku. Ve skupinách děti čistily prostory kolem školy, připravil se skleník, pískoviště ve školce dostalo nový písek, pracovalo se na záhoncích a na skalkách. Děti byly opravdu velmi šikovné. 
Rádi bychom poděkovali všem organizátorům akce, zámku Krásný Dvůr za povolení stezku uskutečnit v zámeckém parku, Obecnímu úřadu Krásný Dvůr za poskytnutí kontejnerů na odvoz větví a dalšího materiálu. 
Velké poděkování patří také rodičům za spolupráci, a hlavně VÁM DĚTEM a ŽÁKŮM, kteří se s nadšením vrhli na ochranu naší planety.
Celý rok bychom si měli připomínat, že nemáme jiný domov. A že bychom o něj tedy měli pečovat. 

paní učitelky Monika, Věra a pan učitel Míra