Celý týden jsme se v mateřské škole věnovali dopravní výchově.
Děti už bezpečně ví, jak správně přecházet silnici, jaké barvy jsou na semaforu a co znamenají. Pomocí interaktivní tabule jsme řešili dopravní situace. K dopravní výchově patří i integrovaný záchranný systém, děti poznávaly, učily se telefonní čísla a zkoušely si zavolat o pomoc.
 Díky SDH Krásný Dvůr,  jsme si mohli prohlédnout místní hasičárnu. Dětem bylo vysvětleno, co toto povolání obnáší. Děti si mohly vyzkoušet hasičské vybavení nebo si sednout do hasičských vozů. Velmi moc děkujeme za ukázku a budeme se těšit na příště.
V pátek jsme dopravní výchovu zakončili  DOPRAVNÍM DNEM,kde jsme si mohli vyzkoušet poznatky z celého týdne. Soutěžili jsme v 5 disciplínách. V jízdě zručnosti,  v poznávání dopravních značek,  hledání správných barev na semaforu,  poznávání důležitých telefonních čísel nebo v rychlosti  oblékání bezpečnostních prvků. Všechny děti to zvládly na 1* a byla jim udělena medaile, diplom a odměna za účast. 🤣😀😁☺
paní učitelka Monika 
 
Více fotografií na webu školy