Moc bychom chtěl poděkovat firmě DDD Služba – Ing. Jaroslav Strnad za finanční příspěvek, který bude použit na nákup odměn při tradičních akcích naší školy. 

Jitka Polanová