Ve dnech 5. a 12. dubna jsme se u nás na ZŠ a MŠ Krásný Dvůr věnovali tématu handicap.

V pátek 5.4.2024 k nám zavítali lektoři z projektu BanalFatal! se svým programem zaměřeným na prevenci rizikového chování a možné úrazy páteře a míchy. Žáci 1. a 2. stupně, kromě našich nejmenších prvňáčků, se sešli v tělocvičně, kde tým lektorů poutavým seminářem založeným na autentických videích mladých lidí, kteří ohrozili své zdraví při riskantní sportovní či jiné aktivitě a stal se jim vážný úraz. Poté se formou debaty s žáky snažili zvýšit jejich povědomí o této problematice. Žáky navštívil také handicapovaný lektor, upoutaný od mládí na invalidní vozík, který jim vyprávěl svůj životní příběh, což bylo pro žáky velmi zajímavé a přínosné.

Druhý projektový den, který se konal o týden později, tedy 12.4.2024, již probíhal v režii pedagogů. Na celkem devíti stanovištích byly pro žáky MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ připraveny různé aktivity na téma Handicap. Žáci si zde mohli vyzkoušet jaký je život s handicapem a jak obtížné jsou některé činnosti: chůze o berlích, jízda na invalidním vozíku, chůze se slepeckou holí, malování ústy a nohou, upravená varianta hry Goalball, manipulace s předměty pomocí úst a těla, běžné domácí činnosti a jejich zvládání s handicapem, vnímání světa hmatem, Braillovo písmo a také si vyzkoušeli rozeznávat chutě a vůně bez zrakové opory a znakovou řeč.

Smyslem projektu bylo předcházet rizikovému chování, zkusit si jaký je život s handicapem a hlavně uvědomění si, že zdraví máme jen jedno a je třeba o něj pečovat!

Ing. Petra Zlámalová