Na hodinu hudební výchovy dorazil žák 7.ročníku.Ukázal spolužákům princip i náročnost hry na tento nástroj. Děkujeme Adamu Procházkovi, že i když se učí hrát prvním rokem, dokázal vytvořit malé hudební hádanky.

Mgr. Věra Purnochová