Děkujeme firmě Zimerstav s.r.o., konkrétně jednatelům společnosti bratrům Zimermanovým, za sponzorský dar – sadu sportovních dresů pro žáky na I. stupni. 

Mgr. Václav Kotrc