Při pracovních činnostech se žáci 4. ročníku dozvěděli, jak se vysazuje sazenice ořešáku. Přednášku i praktickou ukázku nám předvedl náš pan školník Micky, kterému tímto děkujeme. Pak se žáci dali do hrabání sena, které chtějí usušit pro zvířátka do krmelce.
Mgr. Věra Purnochová