Za svoji práci během školního roku žáci obdrželi Pochvalný list. Někteří hrají první, jiní již druhý rok. Své umění měli možnost předvést na Zahradní slavnosti pořádané u příležitosti loučení předškoláků s MŠ. Někteří na veřejnosti vystupovali poprvé, ale i přes počáteční trému vše zvládli bezvadně.
Mgr. Věra Purnochová