Tradičním setkáním před školou byl zakončen i letošní školní rok. Po úvodním slovu paní ředitelky nadešla chvíle, na kterou čekali především naši prvňáčci a deváťaci. Ti nejmladší symbolicky předáním Studentské pečetě ukončili docházku těch nejstarších. Pamatujete na první den školního roku? To zase ti nejstarší přivítali mezi školáky prvňáčky. Role se tedy otočily a kruh se uzavřel. Devátáci obdrželi z rukou triumvirátu třídní učitel Mgr. Václav Kotrc – ředitelka školy Mgr. Ivana Bejčková – starostka obce Mgr. Lea Jandová absolventskou šerpu, pamětní list a již zmíněnou Studentskou pečeť. Ústy Romana Pivovara a Lili Pokorné se deváťáci milým, vtipným a vkusným proslovem rozloučili se všemi, kdo tvoří školu. Poté následovalo předání diplomů a věcných darů třem nejlepším střelcům Futsalového kroužku. První místo si vystřílel Pavel Bartuška. Za ním skončili Roman Rostaš a Daniel Kolář. Gratulace patří nejen jim, ale také všem, kteří na kroužek chodili. 
Rozloučili jsme se také s odcházejícími kolegyněmi paní Havlovou a Dalihodovou. Hodně štěstí v dalším osobním i profesním životě.
Po závěrečném rozloučení paní starostky se děti vydaly letos naposledy do svých tříd, aby obdržely svá vysvědčení a mohly jim začít dvě měsíce prázdnin. 

Všem přejeme krásné a pohodové prožití letních měsíců. Co nejméně mráčků nejen nad hlavou, ale také na duši :-). 

Mgr. Václav Kotrc