Letos v mateřské škole zkoušíme inovativní vzdělávání.
První lekce byla zaměřena na využití nových technologií.
Seznamili jsme se s Bee bot a pomalu programujeme.
Bc. Monika Bartušková, DiS.